Akne İzleri ve Akne İzi Tipleri

Akne İzi (Sivilce İzi) Tedavi Yöntemleri


Akne (Sivilce) İzleri Tedavisi

Derin ya da yüzeyel, yoğun ya da aralıklı akne izlerine yapılan estetik müdahaleler her zaman istenen sonuçları veremeyebilmekte veya etkisiz kalabilmektedir. Sivilce izleri özellikle ilerleyen yaşlarda dokuların elastikiyetini kaybetmesi ile cildin daha erken yaşlı görünmesine sebep olabilmektedir.


Akne izlerinin tedavisi ve daha az belirgin hale getirilebilmeleri için çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Akne izinin tipi ve derinliği tedavi yönteminin seçiminde önemli rol oynamaktadır.


Akne izi tedavi yöntemleri aktif aknelerin olduğu dönemde uygulanmamlıdır. Aknelerin iyileşme sürecinde bazı soyucuların kullanılması, peeling işlemleri ve ışın tedavilerinin uygulanması iyileşme sürecini hızlandıracak ve kalıcı sivilce izi oluşumu olasılığını azaltacaktır. Akne tedavisi tamamlandıktan sonra hala geride kalmış izler varsa lazer tedavileri, peeling işlemleri (orta, derin), dermabrazyon, dolgu maddeleri enjeksiyonu gibi yöntemlerin uygulanmasına geçilebilir.


Akne Tedavisi Öncesi Ne Yapılmalıdır?

Tedaviye başlamadan önce hastanın dermatoloğuna beklentilerini detaylı olarak aktarması önemlidir. Sadece akne izlerinin tedavi edilerek belirginliklerinin azaltılması, veya bu tedavi yanı sıra genel bir cilt yenileme yönünde prosedürler uygulanabilir. Çoğunlukla genel cilt rejüvenasyonu programı tercih edilmesi daha etkin sonuçlar ve daha yüksek hasta memnuniyeti sağlamaktadır.


Akne izi tipine göre doktorunuzla sizin için hangi yöntemin en uygun olabileceği ve nasıl sonuçlar elde edilebileceği konusunda görüşünüz. Doktorun tecrübesi, tedavi yöntemleri, kullanılacak cihazlara bağlı olarak tedavi sonucunda belli oranda iyileşmeler sağlanabilmektedir. Ancak küçük bir kız çocuğu gibi pürüssüz bir cilde sahip olmak gibi aşırı bir beklenti ile tedaviye başlanmamalıdır.


Akne İzlerinin Tedavi Yöntemleri

  • Lazerle Akne İzi Tedavisi
  • Kimyasal Peeling
  • Dermabrazyon
  • Dermal Dolgu Maddeleri Enjeksiyonu
  • Punch Eksizyon
  • Doku nakli
  • Subsizyon
  • Intralezyonel Steroid Enjeksiyonu
  • Yumuşak Doku Arttırımı (Soft-Tissue Augmentation)

Lazerle Sivilce İzi Tedavisi

Yüksek teknoloji lazer cihazları ile uygulanan yeni bir sivilce izi tedavisi yöntemidir. Cildi soyarak veya soymadan etki eden lazer sistemleri bulunmaktadır. Prensip olarak lazer cihazları cildin belli bir derinliğine etki ederek kolajeni uyarır ve çoğalmasını sağlar. Cildin kendini yenlemesi sonucu gerginliği artar ve sivilce izleri yüzeye doğru yükselerek belirginlikleri öenmli oranda azalır. Bu amaçla long pulse Ng Yag, Karbondioksit, Er Yag ve fraksiyonel lazerler kullanılmaktadır. Özellikle fraksiyonel lazerler doğru seçilmiş hastalarda oldukça başarılı sivilce izi tedavisi sonuçları verirler ve iyileşme süreçleri diğer kimyasal soyma, dermabrazyon gibi yöntemlere göre çok kısadır. Lazerle Akne İzi Tedavisi devam...


Kimyasal Peeling İle Akne İzi Tedavisi

Kimyasal peeling işlemi ile küçük ve yüzeyel akne izleri giderilebilir ve daha büyük ve derin izlerin görünümünde bir miktar iyileşme sağlanabilir. Kimyasal peeling ciltteki komedonları da(siyah ve beyaz noktalar) temizler ve aktif aknelerin tedavisinde ve yeni akne oluşumunun engellenmesinde etkilidir. Ice-pick tipi ve derin fibrotik sivilve izleri kimyasal soyucularla etkili bir şekilde tedavi edilemez. Keloid akne izleri tedavisi için de kimyasal peeling genelde tercih edilmez. Derin ve geniş sivilce izleri tedavisi için tekrarlayan kimyasal peeling seanslarına ihtiyaç vardır. Derin peeling uygulanabilir. Bu işlem ameliyathane ortamında ve anestezi altında uygulanır. İyileşme süreci uzundur, cildin normal haline dönmesi aylar sürer. Cilt, iyileşme sürecinin özellikle başında enfeksiyona karşı çok iyi korunmalıdır.


Dermabrazyon

Dermabrasion cildin üst kısmının mekanik olarak aşındırılması anlamına gelmektedir. Bu işlem zımpara kağıdı benzeri bir cisim ile manuel olarak veya aşındırma amaçlı cihazlarla yapılabilir. Orijinal olarak akne izi tedavisi amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Cildin yenilenmesi, kırışıklıkların giderilmesinde de etkilidir. Cildin üst kısmı akne izi seviyesine kadar aşındırılmak suretiyle iyileşme süreci tamamlandıktan sonra akne sivilce izleri giderilmiş olur. Ameliyathane ortamında anestezi altında yapılır. Çalışılan derinliğe göre 1 – 2 hafta yaraların iyileşme süreci vardır. Bu süre içinde kesinlikle yüz üzerine yatılmamalı, cilt, enfeksiyona karşı antibiyotik kremlerle titiz bir şekilde korunmalıdır. Dermabrazyon sonrası yaraların iyileşmesinin ardından kalan pembelik yaklaşık 4 – 5 ayda tamamen geçer. Bu yöntem ice-pick sivilce izleri tedavisi nde tek başına kullanılmaz. Cildin çok derin soyulması halinde dermabrazyon dan dolayı kalıcı yara izleri oluşabilir. Bu sebeple ice-pick sivilce izleri tedavisi punch eksizyonu ve dermabrazyon kombinasyonu ile giderilebilir.


Uçuk, herpes gibi viral enfeksiyonlar dermabrazyon tarafından tetiklenebilir. Hasta geçmişinde bu tip viral rahatsızlıkları varsa konuyla ilgili doktorunu bilgilendirmelidir. Özellikle koyu cilt tipine sahip bireylerde pigmentasyon görülme riski bulunmaktadır.


Dolgu Maddeleri Enjeksiyonu

Çeşitli dolgu maddeleri akne izlerinden oluşan çukurlukları doldurarak cildin normal seviyesine getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Dolgu maddeleri örnekleri arasında; yağ, bovin kolajeni, doğal kolajen, hyaluronic asit sayılabilir. Dolgu maddeleri enjeksiyonu ile sivilce izi tedavisi kalıcı iyileşme sağlayan bir yöntem değildir ve belli aralıklarla tekrarlanmalıdır.


Punch Eksizyonu

Ice-pick gibi derin sizilce izlerini tedavi etmek amacıyla kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Bu prosedür sırasında punch biyopsi aletleri kullanılır. Bunlar yuvarlak, kenarları keskin, çapları 1.5 mm ile 3.5 mm arasında değişen metal boru şeklinde aletlerdir. Punchın çapı akne izi kenarlarını kapsayacak şekilde seçilir ve akne izi punch yardımıyla olduğu gibi çıkartılır. Çıkarılan bölümün kenarları birleştirilerek dikilir. Bu işlemden sonra ilk haline göre daha az fark edilen bir iz kalır. Bu izin beirginliği de azaltılmak istenirse cilt soyma teknikleri kullanılabilir.


Punch Eksizyon ve Doku Nakli

Bu teknikte punch yardımı ile çıkarılmış akne izinin kenarları dikilmek yerine, çoğunlukla yine punch yardımı ile kulak arkasından alınan doku ile doldurulur. Bu şekilde yapılan akne izi tedavisi sonucunda cilt tonu ve renginde fark edilir bir değişiklik oluşabilir. Bu farkı gidermek için tedaviden en az 4 – 6 hafta sonra cilt soyma teknikleri kullanılabilir.


Subkutan Ensizyon (Subsizyon)

Subsizyon olarak bilinir. Rolling (dalgalı) akne izlerinin oluşmasına sebep olan fibroz bağların kırılması amacıyla uygulanır. Subsizyon ile akne izi tedavisi sırasında kıvrılmış bir iğne deri altına cilt yüzeyine paralel olacak şekilde sokulur. Dermis ve subkutan(yağ) dokusu arasında bir piston gibi ileri geri hareket ettirilerek fibroz bağların kesilmesi sağlanır. Tedavi sonucunda yaklaşık bir hafta içinde iyileşecek çürükler oluşabilir. Subsizyon ile sivilce tedavisi yönteminin riski kanama veya subkutan nodüllerin oluşmasıdır. Bu nodüller içlerine kortikosteroid enjekte edilmek suretiyle tedavi edilebilir.


Yumuşak Doku Çoğaltma Yöntemi (soft-tissue augmentation)

Doku kaybından dolayı oluşmuş atrofik skarların tedavisinde kullanılır. Bireyin kendi subcutan (yağ) dokusu veya kollajen sivilce izinin bulunduğu noktaya enjekte edilir. Çukurluk şeklindeki bölge yükselir ve sivilce izi giderilmiş veya belirginliği azalmış olur. Sivilce izi tedavisi amacıyla enjekte edilen yağ ve kolajen zamanla hacim kaybettiği için prosedür belli aralıklarla tekrarlanmalıdır.


Steroidlerin keloid tipi (çıkıntı şeklinde) sivilce izlerine enjekte edilmesi bunların görünümünde önemli oranda iyileşme sağlayabilir. Intralezyonel enjeksiyon doğru seçilmiş hastalarda cerrahi müdahale ile kombine edilebilir.

DOKTORUNUZA SORUN


DOKTORUNUZA SORUN


-->

Biz Sizi Arayalım